هشدار بغداد زندان زندگی مدینه زندانی

هشدار: بغداد زندان زندگی مدینه زندانی فرزندان امام موسی بن جعفر الکاظم ملقب به ابوابراهیم

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی بخشنامه دستمزد ۹۷ کی ابلاغ می‌شود؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ابلاغ بخشنامه دستمزد ۱۳۹۷ به سراسر بنگاهها بعد از نهایی شدن میزان زیاد کردن سایر سطوح مزدی خواهد بود. 

بخشنامه دستمزد ۹۷ کی ابلاغ می‌شود؟

بخشنامه دستمزد ۹۷ کی ابلاغ می شود؟

عبارات مهم : دستمزد

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ابلاغ بخشنامه دستمزد ۱۳۹۷ به سراسر بنگاهها بعد از نهایی شدن میزان زیاد کردن سایر سطوح مزدی خواهد بود.

علی خدایی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: زیاد کردن حداقل دستمزد کارگران سال گذشته در جلسه آخر شورای عالی کار به تصویب رسید، ولی زیاد کردن سایر سطوح مزدی هنوز نهایی نشده و متولی این قضیه وزارت کار است.

وی راجع به میزان زیاد کردن سایر سطوح مزدی گفت: آخرین پیشنهاد ما در روند مذاکرات سال گذشته جهت زیاد کردن سایر سطوح مزدی این بود که سایر سطوح مزدی ۱۲ درصد به اضافه روزانه ۲۴۱۸ تومان زیاد کردن پیدا کند و دولت در این زمینه باید تصمیم بگیرد.

بخشنامه دستمزد ۹۷ کی ابلاغ می‌شود؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: ممکن است دولت بخواهد در این خصوص جلسه ای برگزار کند، ولی اعتقاد ما این است که به جلسه تازه نیازی نیست و ما پیشنهاد خود را مطرح کرده ایم.

خدایی ابلاغ بخشنامه دستمزد سال ۱۳۹۷ به بنگاههای سراسر کشور را منوط به تصمیم گیری در خصوص زیاد کردن سایر سطوح مزدی و نهایی شدن آن دانست.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ابلاغ بخشنامه دستمزد ۱۳۹۷ به سراسر بنگاهها بعد از نهایی شدن میزان زیاد کردن سایر سطوح مزدی خواهد بود. 

شورای عالی کار در آخرین جلسه دستمزد خود در اسفند سال گذشته، با زیاد کردن ۲۰ درصدی حداقل مزد کارگران جهت سال ۱۳۹۷ موافقت کرد و حداقل دستمزد را از ۹۳۰ هزار تومان به یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان زیاد کردن داد.

این شورا در خصوص زیاد کردن بن خواربار و حق مسکن مصوبه ای نداشت و در مورد درصد زیاد کردن سایر سطوح مزدی هم مقرر شد تصمیم گیری به بعد از تعطیلات عید موکول شود.

بخشنامه دستمزد ۹۷ کی ابلاغ می‌شود؟

واژه های کلیدی: دستمزد | کارگران | حداقل دستمزد | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog