هشدار بغداد زندان زندگی مدینه زندانی

هشدار: بغداد زندان زندگی مدینه زندانی فرزندان امام موسی بن جعفر الکاظم ملقب به ابوابراهیم

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی حساب های بانکی دستگاههای اجرایی از دریافت سود ممنوع شدند

نمایندگان مجلس ضمن ممنوع کردن هر گونه زیاد کردن حقوق جهت مقامات در سال آینده این عنوان را جهت اعضای هیئت علمی و قضات مستثنی کردند و در عین حال مصوب کردند که حدا

حساب های بانکی دستگاههای اجرایی از دریافت سود ممنوع شدند

حساب های بانکی دستگاههای اجرایی از دریافت سود ممنوع شدند

عبارات مهم : قانون

نمایندگان مجلس ضمن ممنوع کردن هر گونه زیاد کردن حقوق جهت مقامات در سال آینده این عنوان را جهت اعضای هیئت علمی و قضات مستثنی کردند و در عین حال مصوب کردند که حداکثر میزان زیاد کردن حقوق در سال ۹۷ جهت کارکنان دولت ۲۰ درصد باشد.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی با تصویب بند الحاقی ۴ به تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۹۷ مصوب شد دستگاه های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی مشمول بر حسابهای جاری پشتیبان سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت مفتوح در بانکهای دولتی و غیردولتی نیستند.

در اجرای این حکم بانکهای دولتی و غیردولتی مجاز به پرداخت سود به دستگاهای اجرایی که فاقد قوانین و مقررات جهت دریافت سود هستند نمی باشند.

بانکها، شرکتهای بیمه دولتی، صندوق ها، دانشگاهها و هر یک از دستگاه اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

همچنین نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) جزء الحاقی یک و دو به بند الف تبصره ۱۲ را تصویب کردند. براساس این مصوبه دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروههای متفاوت حقوق بگیر شاغل دستگاه های اجرایی عنوان ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیئت علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی به گونه ای زیاد کردن دهند که طبقات پایین تر زیاد کردن بیشتری داشته باشند. حداکثر میزان زیاد کردن ۲۰ درصد خواهد بود.

مقامات عنوان ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول بر روسای قوا، معاونان مدیر جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزرا و معاونین وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و و روسای دستگاه های اجرایی عنوان ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها در سال ۹۷ مشمول زیاد کردن حقوق نمی شوند.

همچنین مجلس بند الف تبصره ۱۲ را نیز تصویب کرد که براساس آن زیاد کردن حقوق گروههای متفاوت حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه به وسیله دولت در این قانون انجام می گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق عنوان ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ در حکم حقوق، عوض کردن نکرده باقی بماند.

دو جزء الحاقی یک و دو به بند الف تبصره ۱۲ محل مناقشه نمایندگان بود که بررسی آن در جلسه نوبت صبح بیش از یک ساعت وقت مجلس را گرفت. نمایندگان در جریان بررسی این بند با اصل آن و ارجاع به کمیسیون مخالفت کردند که طرح پیشنهادات متعدد بررسی این بند را به جلسه نوبت عصر کشاند در نهایت جلسه نوبت عصر نیز با برگزاری جلسه غیرعلنی شروع شد تا نمایندگان به یک اجماع برسند اجماعی که حاصل شد و به محض شروع جلسه رای گیری صورت گرفت تا تعیین وظیفه زیاد کردن حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ مشخص شود.

حساب های بانکی دستگاههای اجرایی از دریافت سود ممنوع شدند

نمایندگان مجلس ضمن ممنوع کردن هر گونه زیاد کردن حقوق جهت مقامات در سال آینده این عنوان را جهت اعضای هیئت علمی و قضات مستثنی کردند و در عین حال مصوب کردند که حدا

واژه های کلیدی: قانون | دریافت | دستگاه | مدیریت | نمایندگان مجلس | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog