هشدار بغداد زندان زندگی مدینه زندانی

هشدار: بغداد زندان زندگی مدینه زندانی فرزندان امام موسی بن جعفر الکاظم ملقب به ابوابراهیم

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی منزل های پرمشتری در پایتخت کشور عزیزمان ایران

در حال حاضر منزل های ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی بیشترین فروش را در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران دارند.

منزل های پرمشتری در پایتخت کشور عزیزمان ایران

منزل های پرمشتری در پایتخت کشور عزیزمان ایران

عبارات مهم : ایران

در حال حاضر منزل های ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی بیشترین فروش را در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران دارند.

به گزارش ایسنا، در آذرماه سال ۱۳۹۶ توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده است بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که واحدهای مسکونی با ارزش ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان با تخصیص داده شده است ۱۱ درصد، بیشترین سهم از معاملات را به خود تخصیص داده شده است داده اند.

منزل های پرمشتری در پایتخت کشور عزیزمان ایران

پس از آن واحدهای دارای ارزش ۲۰۰ تا ۲۵۰ و ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان هرکدام با تخصیص داده شده است ۱۰.۱ و ۸.۹ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در مجموع در این ماه حدود ۵۳.۴ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان تخصیص داده شده است داشته است.

در حال حاضر منزل های ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی بیشترین فروش را در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران دارند.

بازار مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در حال حاضر با رونق نسبتا مناسبی در واحدهای میان متراژ مواجه شده است هست. در آذرماه امسال میانگین قیمت مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به ۵ میلیون و ۹۰ هزار تومان رسید، معاملات نیز ۵۰ درصد و قیمت ۱۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل زیاد کردن یافت. توزیع فراوانی تعداد معاملات حاکی از آن است واحدهای ۵۵ تا ۹۰ متر حدود ۵۰ درصد از خرید و فروش را به خود تخصیص داده شده است می دهند ۳۵ درصد به واحدهای بالای ۹۰ متر و تنها ۱۵ درصد به واحدهای کمتر از ۵۵متر تخصیص داده شده است دارد. این نمایه نشان می دهد که عمده خرید و فروش در بخش میانگین قیمت در مناطق غرب، شمال غرب، شرق و جنوب شرق پایتخت کشور عزیزمان ایران انجام می شود.

واژه های کلیدی: ایران | میلیون | اخبار اقتصادی و بازرگانی

منزل های پرمشتری در پایتخت کشور عزیزمان ایران

منزل های پرمشتری در پایتخت کشور عزیزمان ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog