هشدار بغداد زندان زندگی مدینه زندانی

هشدار: بغداد زندان زندگی مدینه زندانی فرزندان امام موسی بن جعفر الکاظم ملقب به ابوابراهیم

گت بلاگز وب‌گردی شرایط و مدارک مورد نیاز جهت دریافت «کمک هزینه ازدواج» از تامین اجتماعی

این کمک هزینه به بیمه‌شدگانی که جهت نخستین بار ازدواج می‌کنند، پرداخت می‌شــود و میزان آن معادل یک ماه میانگین مزد یا حقوق بیمه‌شده است.

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت دریافت «کمک هزینه ازدواج» از تامین اجتماعی

به گزارش گروه وبگردی گروه تحریریه سایت جوان، حمایت‌هایی که از آنها تحت عنوان کلی «تأمین اجتماعی» نام برده می‌شود، در کنار تلاش جهت تأمین آرامش خاطر نیروهای شاغل در عرصه‌های کار و تولید نسبت به آینده، گاهی اوقات جنبه‌های تشویقی هم دارند و ابعاد دیگری از زندگی اجتماعی اقشار تحت پوشش را نیز مورد توجه قرار می‌دهند.

یکی از این موارد خاص، پرداخت کمک هزینه ازدواج است که نشانه از پرداخت آن ترغیب بیمه‌شدگان به ازدواج هست. کمک هزینه ازدواج که از ســوی ســازمان تأمین اجتماعی به بیمه‌شدگان واجد شرایط پرداخت می‌شود، هدیه و شادباشی است که این شرکت به بیمه‌شدگانی که تشکیل خانواده تازه می‌دهند، می‌پردازد.

این کمک هزینه به بیمه‌شدگانی که جهت نخستین بار ازدواج می‌کنند، پرداخت می‌شــود و میزان آن معادل یک ماه میانگین مزد یا حقوق بیمه‌شده هست. مزد یا حقوق متوســط هر بیمه‌شــده از تقســیم کردن مجموع حقوق دریافتی بیمه‌شــده در دو ســال قبل از ازدواج که برمبنای آن از وی حق بیمه کسر شده است هست، بر عدد 24 به دست می‌آید.

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت دریافت «کمک هزینه ازدواج» از تامین اجتماعی

شرایطی که بیمه شده است باید داشته باشد تا استحقاق دریافت کمک هزینه ازدواج را پیدا کند، عبارتند از:

– نخستین ازدواج بیمه شده است باشد.

– عقد ازدواج از نوع دائم باشد و در دفتر رسمی ازدواج به ثبت رسیده باشد.

– در تاریخ ثبت ازدواج، رابطه استخدامی بیمه شده است با کارفرما قطع نشده باشد و بیمه شده است در یکی از کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی در حال کار باشد.

این کمک هزینه به بیمه‌شدگانی که جهت نخستین بار ازدواج می‌کنند، پرداخت می‌شــود و میزان آن معادل یک ماه میانگین مزد یا حقوق بیمه‌شده است.

– بیمه شده است در پنج سال پیش از ازدواج، حداقل حق بیمه 720 روز کار را به شعب تأمین اجتماعی پرداخته باشد.

بیمه شدگان تأمین اجتماعی باید به شعبه‌ای کــه حق بیمه در آن واریز می‌شــود، مراجعه کنند. هنگام مراجعه به شــعبه تأمین اجتماعــی جهت دریافت این کمک هزینه، همراه داشــتن مدارکی همچون

-اصل دفترچه درمانی بیمه‌شده

-اصل و فتوکپی تمامی صفحات شناسنامه بیمه‌شده و همسرش

-اصل و فتوکپی تمامی صفحات عقدنامه، مهم است.

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت دریافت «کمک هزینه ازدواج» از تامین اجتماعی

منبع:ایسنا

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: ازدواج | دریافت | دریافتی | بیمه تامین اجتماعی | کمک هزینه ازدواج | بیمه |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog